Når man køber hus på Bakken, køber man ikke "kun" et hus, men man køber sig også ind i fællesskabet med de øvrige ca. 75 bofæller. Det er derfor vigtigt, at begge parter lærer hinanden at kende, inden blækket tørrer!

For at sikre dette er standard forløbet baseret på minimum 3 besøg på Bakken:

1. besøg - Åbent hus
I forbindelse med at I henvender jer første gang – til ejendomsmægler eller direkte til sælger – skal I have tilbud om at komme til ”åbent hus”. Sælger står for forevisning af selve huset, medmindre sælger ønsker, at bofæller gør det. Derefter viser 1-2 bofæller rundt i resten af bofællesskabet og besvarer spørgsmål, lytter og er så vidt muligt i dialog. Besøget sluttes af med en opfordring til jer, hvis I fortsat er interesserede, om at lave en aftale med sælger om at komme og deltage i fællesspisning en aften.

2. besøg - Fællesspisning
Formålet med dette besøg er at skabe en ramme for et møde med bofællesskabet i en dagligdagssituation – nemlig til fællesspisning. I bænkes med beboerne i et hus, som denne aften bliver hængende lidt over maden for at stille op til spørgsmål og dialog. Hvis I har et ønske om at møde en familie, der f.eks. har børn i en vis alder, vil vi gøre vores bedste for at få det til at lykkes.

3. besøg -  Samtale med bestyrelsen
På dette tidspunkt burde I være godt informeret om de praktiske forhold vedrørende bofællesskabet, men bestyrelsen skal dog sikre sig, at I har fået de nødvendige informationer (vedr. pligter, kontingent mv.) og er klar over, hvad de indebærer i form af beslutningsgange (og –hastighed) og øvrige begrænsninger i egen handlekraft som f.eks. ændring af eget hus / udbygninger og lignende. Det er begge parters sidste chance, før den endelig købsaftale underskrives, for at få afklaret, om det er det rigtige for jer at flytte ind i Bofællesskabet. Bestyrelsen skal på bofællesskabet vegne sluttelig godkende jer og dermed handlen.