Fællesskabet næres af  jævnlig kontakt og socialt samvær også i forbindelse med praktiske gøremål som tøjvask. Derfor er Fælleshusets vaskeri helt centralt for livet på Bakken. At det så også er en både billig og energimæssig god løsning, gør jo ikke noget.

Vaskeriet består af 3 store vaskemaskiner og en gasdreven tørretombler. Betalingen sker i vaskeriets automat via chip-kort, der "fyldes op" hos en bofælle. Vaskeprisen justeres hvert år på generalforsamlingen som del af budgettet, således at vaskeriindtægterne dækker de reelle driftsomkostninger.