Med fælleshus, gård og marker og fri natur lige udenfor døren har vi optimale rammer for liv og aktivitet. Og med de ressourcer, vi iøvrigt har at trække på, er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for hvad der kan lade sig gøre. Alle behøver nødvendigvis ikke at være enige om alt eller deltage i alt.

Senest er vi blevet enige om at indføre Jordvarme i alle husene.  Projektet er igang og forventes afsluttet i sensommeren 2019.

Af de mange interessegrupper, vi har haft i tidens løb, kan nævnes: Heste - får - grise - ænder - gæs - hønsegrupper. Litteratur - sang - foto - tegne - keramikgrupper. Sauna - musikrum/orkester - teenagerumsgrupper.

Fåregruppen:

Bofællesskabet driver et fårehold med 10 moderfår og en vædder, som passes og plejes af en særlige fåregruppe. Det er færøske får, som passer rigtig godt til os, fordi de ikke er indavlede og dermed er nemme at passe. Og så er de smukke.

Hestegruppen:

Hestegruppen er en klassisk interessegruppe, hvor bofællesskabet lægger jord til, men alle udgifter til etablering og drift drives af gruppen selv. Vi har tre  islandske heste og en pony, som er halvt islænder.