Med fælleshus, gård og marker og fri natur lige udenfor døren har vi optimale rammer for liv og aktivitet. Og med de ressourcer, vi iøvrigt har at trække på, er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for hvad der kan lade sig gøre. Alle behøver nødvendigvis ikke at være enige om alt eller deltage i alt.

I 2019 indviede vi vores Jordvarme som forsyner alle husene med grøn energi og der blev etableret el-ladestandere til vores stadigt voksende andel af elbiler.

Af de mange interessegrupper, vi har haft i tidens løb, kan nævnes: Heste-, fåre-, grise-, ande-, gåse- og hønsegrupper. Litteratur-, sang-, foto-, tegne- og keramikgrupper. Sauna-, musikrum/orkester- og teenage-rumsgrupper. Senest er der igangsat en drivhus interessegruppe som opfører 50 m2 drivhus med brug af bl.a genbrugs vinduer og døre.

Køkkenhavegruppen:

På et areal har vi etableret urtehave som anvendes til fællesspisninger.

Fåregruppen:

Bofællesskabet driver et fårehold med ca. 10 moderfår og en vædder, som passes og plejes af en særlige fåregruppe. Det er færøske Spelsau får. De er hårdføre og nøjsomme, rolige og tillidsfulde. Fårene har gode moderegenskaber, lette læmninger og så er de smukke.

Hestegruppen:

Hestegruppen er hvilende - og fællesskabet har overtaget det tidligere hesteskur. Sidste år var det gæsteheste om sommeren, og måske kommer de  igen.