Med fælleshus, gård og marker og fri natur lige udenfor døren har vi optimale rammer for liv og aktivitet. Og med de ressourcer, vi iøvrigt har at trække på, er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for hvad der kan lade sig gøre. Alle behøver nødvendigvis ikke at være enige om alt eller deltage i alt.

I 2019 indviede vi vores Jordvarme som forsyner alle husene med grøn energi og der blev etableret el-ladestandere til vores stadigt voksende andel af elbiler.

Af de mange interessegrupper, vi har haft i tidens løb, kan nævnes: Heste-, fåre-, grise-, ande-, gåse- og hønsegrupper. Litteratur-, sang-, foto-, tegne- og keramikgrupper. Sauna-, musikrum/orkester- og teenage-rumsgrupper.

Fåregruppen:

Bofællesskabet driver et fårehold med ca. 10 moderfår og en vædder, som passes og plejes af en særlige fåregruppe. Det er færøske Spelsau får. De er hårdføre og nøjsomme, rolige og tillidsfulde. Fårene har gode moderegenskaber, lette læmninger og så er de smukke.

Hestegruppen:

Hestegruppen er en interessegruppe, hvor bofællesskabet lægger jord til, men alle udgifter til etablering og drift drives af gruppen selv. I øjeblikket har vi ingen heste i bofællesskabet.