Projektet med etableringen af Bakken startede efter et møde på Egmont-kollegiet i efteråret 1975. To optimistiske arkitekter forsøgte her at sælge et dårligt projekt i Hillerød. Ole Sejer slog på mødet kraftigt til lyd for at etablere en alternativ gruppe - et synspunkt som Finn og Hanne Vedel, familien Nordland og Finn Frandsen delte. Projektet i Hillerød blev aldrig realiseret, mens tilslutningen til den alternative gruppe svulmede op og svandt ind igen og var på nippet til at lide en stille død. Derfor besluttede initiativtagerne på et krisemøde i foråret 1976 at annoncere og genlancere ideen på et stort møde på SBI /Statens Byggeforskningsinstitut, hvor Finn arbejdede. Her udbredte initiativgruppen sig vidt og bredt om det luftige projekt, og mødet blev en succes.

Ikke blot blev gruppen så stor som aldrig før; men også en arkitekt mødte op som medejer af et par relevante grunde i henholdsvis Ålsgårde og Humlebæk. Ole Sejer tog på fotosafari og forevigede arkitektens grunde samt 2 andre muligheder. Bofællerne in spe kasserede dog med brask og bram det hele. Jagten på grunde blev genoptaget. Svært var det, at finde en gratis grund ved Rådhuspladsen, nær skov og strand, klods op af indkøbscentre, specialbutikker og offentlige transportmidler. Talrige fritidsfaciliter og kulturtilbud var en anden forudsætning, ligesom pædagogisk avancerede, velfungerende skoler og børneinstitutioner. Gode råd var dyre. En ny nedtur kunne allerede skimtes i horisonten. Der måtte handles bogstaveligt talt. Ole Sejer var så svineheldig, at ejeren af 10 tønder landbrugsjord, som grænsede op til Humlebæks byzone, tog imod hans tilbud om køb. Handelen blev afsluttet på bedste hesteprangermaner i telefonen: 500.000 kr. for gård med 10 tdr. land og 4 tdr. land eng og mose i Langstrup. Mosen kom vi siden til at afstå i en studehandel med Landbrugsministerium og Jordlovsudvalg som "betaling" for at få skøde på gården som interessentskab. Med disse nye herlighedsværdier strømmede så mange potentielle interessenter til, at vi til sidst måtte opstille alle mulige og umulige udvælgelseskriterier. Resten af historien er for så vidt formaliteter, men dog så interessante, at de en anden gang fortjener at blive fortalt i flere versioner. Det tog os flere år at lave bebyggelsesplan og blive enige om det "arkitektoniske formsprog", som vi af de 7 implicerede, ustyrlige arkitekter blev belært om at det hed. Det var en spændende tid med mange møder og diskussioner. Forventningerne var store, da vi i 1980 flyttede ind på "Herrens mark".

Set I bakspejlet har vi i mangt og meget fået opfyldt de visioner og forventninger om det gode liv på Bakken, der drev os. For Bakken er et unikt sted med uendelig mange muligheder for balance- og livskunstnere. Det kræver pli, indfølings- opmærksomheds- og indlevelsesevne at begå sig på Bakken. Og måtte man lide af den vrangforestilling, at det er nemmere at klare sig her end i kernefamilien, bliver man hurtigt belært om noget andet. Også set fra luften er Bakken uendelig smuk. Som et skib ligger vi i det grønne hav med kurs mod syd. Hvor spændende og udfordrende sejladsen fortsat bliver, afhænger helt og holdent af mandskabets evne til at håndtere den stolte fuldrigger.