Bakken er formelt et interessentskab hvor hvert af de 27 huse er en interessent. Øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der primært vedtager budget og vælger bestyrelse.

Bestyrelsens primære opgave er at få hverdagen til at fungere og sikre at vores beslutninger bliver ført ud i livet.

Den reelle beslutningskompetence ligger på det månedlige fællesmøde - ca. 10 møder årligt. Her drøftes punkter af fælles interesse , hvorefter bindende beslutning kan træffes på et efterfølgende møde.