Bakken er et Bofællesskab, der prøver at holde den fine balance mellem individets behov og fællesskabets behov: Det forpligtende fællesskab. Konkret betyder det, at man som bofælle skal:

- Deltage i madlavningen ca. een gang hver 5. uge

- Deltage i rengøringen af fælleshuset ca. to timer hver 6. søndag

- Lægge 4 dage på arbejdsweekends i løbet af året. Børn deltager med halvt antal arbejdsdage.

Derudover forventes det at man deltager i:

- Fællesmøder

- Den årlige Bakkeweekend

- Sociale arrangementer