Politikken for hjemmesiden bf-bakken.dk er, at al struktur og indhold på den offentlige del af hjemmesiden skal godkendes på fællesmøder.

På tilsvarende måde skal strukturen på den interne del ("IntraNet-delen") af hjemmesiden godkendes af bestyrelsen, som også har ansvaret for indholdet.

Bestyrelsen har det formelle ansvar for at administrere både den offentlige og den interne del af hjemmesiden, men kan selvfølgelig uddelegere opgaven til en eller flere bofæller.

Formålet med Bakkens hjemmeside er to-delt:

A. At gøre Bakken synlig på nettet - få markedsført Bofællesskabet på den måde, som Bakken ønsker, og derigennem at skaffe potentielle købere i tilfælde af huse til salg.

B. At have ét sted, hvor vi kan have alle vores centrale dokumenter tilgængelige for bofællerne.

Procedure for Bakkens hjemmeside

Manual til redigering af Bakkens intranet - okt '19

Ny brugsanvisning-til-hjside
(Der er siden kommet et punkt 'intranet' som benyttes ved login)

Du skal være logget ind for at se IntraNet siderne.