I dokumentet nedenfor ('Forretningsorden') er beskrevet beslutningsprocessen på Bakken samt beslutningskompetencen for: - Generalforsamling - Fællesmøderne - Bestyrelsen - Bofællerne

Forretningsorden Bakken - endelig - nov 2013

Du skal være logget ind for at se IntraNet siderne.