Hermed et meget foreløbigt oplæg til en erfarings-checkliste i forb. med teenagefester i fælleshuset til drøftelse på kommende fællesmøde.

Praktiske råd til teenageforældre, som vil løbe mindst mulig risiko
for at få en fest spoleret af utilsigtede begivenheder.

Før festen
Tag stilling til antal deltagere og invitationsmåden.
Det ender nemt med en STOR fest, bl.a. p.g.a. klassekammeraterne, der meget gerne
lægger billet ind på at ”deles” om festen.
Det er svært at argumentere antallet af gæster ned, når der er ”masser af plads” og især, når bofællesskabet ikke har vedtaget et max deltagerantal.
De 80 – 100 som Cecilie og hendes medarrangører har mobiliseret til 18 års fester og studenterfest har været i overkanten, men med typisk 2-3 venner om arrangementet, er det svært at få antallet ned på f.eks. 50, som jo burde dække ens eget barns bekendtskabskreds.

Under festen
Skriftlige invitationer signalerer, at arrangøren har styr på arrangementet og det er vigtigt, at invitationen nævner, at det kun er inviterede, der kan deltage. Der bør også oplyses et sluttidspunkt og at huset lukkes f.eks. kl. 02, 03 eller senere. Hvis der ikke står noget tidspunkt, så er det svært at få sagt pænt godnat, i sær fordi nogle gæster helst ikke vil hjem før det bliver helt lyst.
Jeg vil foreslå kl. 02, for så er der formodentlig ro kl. 03, når de sidste har sludret færdigt og har forladt Bakken.

Kun inviterede lukkes ind
Gæster modtages af forældre/voksne bofæller, der krydser navnelisten af.
Erfaringen med invitationer og checklister er, at de unge oplever det som helt fint, at ikke hvem som helst kan komme strygende ind til festen og at de føler en lettelse ved at meddele deres mange bekendte, der ringer i løbet af aftenen, at det ”kun er for inviterede og at der er voksne ved indgangen”.

Der kommer alligevel uindbudte. Om de skal lukkes ind afhænger af situationen og det er meget rart, at også andre voksne bofæller er til stede, så man sammen kan vurdere situationen.
Ved f.eks. 80 unge bør der være 4-5 voksne til stede, som så kan tage sig af det lav-praktiske: betjene ølanlægget, rydde op og feje glasskår op fra gulvet og på anden måde vise, at man er til stede..

Luk vinduer og døre.
Dels af hensyn til støj, men også på grund af ikke-inviterede, skal vinduer holdes lukkede. For at få luftet ud kan ovenlysvinduerne mod øst åbnes på forhånd. Lyd gennem disse vinduer generer ikke naboerne.
Lås børnerummet af, ellers fungerer det som uofficiel ind- og udgang eller ender nemt som samlingssted for de drenge, der hellere vil slås med puder end flirte med pigerne.
Lås døren til grovkøkkenet. Den vil typisk fungere som uofficiel ind- og udgang og for det meste stå vidt åbent det meste af natten til gene for naboerne.
Lås vaskeriet af, da det ellers nemt bliver et opholdssted for gæster, der ikke nødvendigvis kan skelne mellem hvidt og kulørt.
Lydniveau
Som nabo gennem 20 år ved jeg, at lyden fra fester vanskeligt kan styres, men at pointen er, at når festen slutter, er der fred igen. Musikkens niveau – det kunne f.eks. være live, kan i hvert fald ikke styres. Så glem det.
Når gæsterne skal have luft eller skal tisse, så går en del udenfor. Samtidigt taler de uafladeligt i telefon, hvad der jo er svært indenfor. Altså er der uro i gaden indtil festen slutter og den sidste gæst har forladt Bakken.

Efter festen
Det er selvfølgeligt mest pædagogisk at ungerne selv rydder op efter en fest. Det er bare ikke altid, at bofællerne vil vente på at det så sker. Efter den første store fest som Cecilie holdt, har vi villet sikre os, at der fremover ryddes op umiddelbart efter festen så det kan ske sammen med forældrene til de kammerater, som har været ”med-arrangører. Så er det nemlig hurtigt overstået, så fælleshuset kan leveres tilbage til bofællerne.
Udgifter til evt. små-ødelæggelser kan samtidigt gøres op, så man ikke selv, eller Bofællesskabet, hænger på dem.
I andre fælleshuse i Humlebæk føres detaljeret kontrol med antal ødelagte krus, glas og sågar pletter og evt. hakker i bordpladerne. Bofællesskabet har ikke tradition for at følge op på detailniveau, men det er klart, at en ungdomsfest ikke går sporløst hen over inventaret.

Øller, sprut og stoffer.
Det ville egentlig være hensigtsmæssigt, hvis bofællesskabet havde en norm for hvad og hvor meget der må serveres til en ungdomsfest. Men da en del gæster kommer slæbende med flasker, hvis indhold ikke umiddelbart kan identificeres, er det svært at
se hvordan begrænsninger kan håndhæves.

En idé kunne være at servere fadøl, som evt. kun serveres/sælges i store plastic-glas, Hermed vil man kunne undgå de store mængder af glas der ellers skal ryddes af og vil dermed nemmere kunne følge med hvad der i øvrigt indtages. Hvad der ryges er ikke til at vide, men nogle gange lugter det meget anderledes end Kings og Mc Barens Dark Twist. Spørgsmålet er, hvor stort ens medansvar er, så længe det er ens egne gæster. Restauranter må jo ikke servere alkohol til børn u 18 – må bofællesskabet?

Jørgen S

Du skal være logget ind for at se IntraNet siderne.